Carlo Barberini - "protektor królestwa polskiego” - w nieopublikowanej korespondencji przechowywanej w zbiorach watykańskich
Gaetano Platania


Intervento presente su:
Z historii związków
włosko-polskich

a pagina 9

ISBN: 9788878531260

Autori dell'intervento:

Elenco degli allegati disponibili: